Cho thuê nguyên tòa nhà cao ốc Quận Phú Nhuận đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC ĐVS

CAO ỐC ĐVS

Đặng Văn Sâm, Quận Phú Nhuận

50m2 - 70m2 - 140m2 - 210m2 - 260m2 - 350m2

8.6~15.9 $/m2 (193,500 ~ 357,750 VNĐ)

CAO ỐC SOHUDE TOWER

CAO ỐC SOHUDE TOWER

Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận

145m2

14 $/m2 (315,000 VNĐ)

CAO ỐC VI NVT

CAO ỐC VI NVT

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

30m2 - 40m2 - 50m2

14.4~22 $/m2 (324,000 ~ 495,000 VNĐ)

CAO ỐC VIỆT Á CHÂU

CAO ỐC VIỆT Á CHÂU

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

450m2 - 2100m2

15 $/m2 (337,500 VNĐ)

CAO ỐC IN THANH NIÊN

CAO ỐC IN THANH NIÊN

Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận

121m2 - 178m2 - 267m2 - 267m2 - 299m2 - 534m2 - 801m2 - 1068m2

23~33 $/m2 (517,500 ~ 742,500 VNĐ)