Văn Phòng Cho Thuê Quận Bình Thạnh đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC VIOLET
9 USD

CAO ỐC VIOLET

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

24m2

CAO ỐC ĐBP2
12.1 USD

CAO ỐC ĐBP2

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

30m2

CAO ỐC SGCL
11.5~13.9 USD

CAO ỐC SGCL

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

25m2 - 65m2

CAO ỐC DMC
12.5 USD

CAO ỐC DMC

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

12m2

CAO ỐC BROADCAST DMC
12.5 USD

CAO ỐC BROADCAST DMC

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

81m2

CAO ỐC GIC -  ĐBP
14 USD

CAO ỐC GIC - ĐBP

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

80m2

CAO ỐC PAN PACIFIC BUILDING
12 USD

CAO ỐC PAN PACIFIC BUILDING

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

60m2 - 120m2

CAO ỐC SACOM
13.4 USD

CAO ỐC SACOM

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

90m2 - 185m2 - 275m2

CAO ỐC PHƯỚC THÀNH
14 USD

CAO ỐC PHƯỚC THÀNH

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

140m2 - 270m2

CAO ỐC GOLDEN BUILDING
16~20 USD

CAO ỐC GOLDEN BUILDING

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

150m2 - 515m2

CAO ỐC ĐH HỒNG BÀNG
20~25 USD

CAO ỐC ĐH HỒNG BÀNG

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

133m2 - 215m2 - 348m2 - 680m2