Văn Phòng Cho Thuê Quận Bình Thạnh đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC VIOLET
9 USD

CAO ỐC VIOLET

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

24m2

CAO ỐC DMC
12.5 USD

CAO ỐC DMC

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

12m2

CAO ỐC BROADCAST DMC
12.5 USD

CAO ỐC BROADCAST DMC

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

51m2

CAO ỐC PHƯỚC THÀNH
14 USD

CAO ỐC PHƯỚC THÀNH

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

37m2 - 170m2 - 190m2 - 240m2 - 360m2 - 580m2

CAO ỐC NICE
16 USD

CAO ỐC NICE

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

13m2

CAO ỐC GOLDEN
16 USD

CAO ỐC GOLDEN

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

50m2 - 60m2 - 184m2

CAO ỐC ĐH HỒNG BÀNG
19 USD

CAO ỐC ĐH HỒNG BÀNG

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

300m2 - 600m2 - 900m2 - 1200m2 - 2400m2 - 3600m2

CAO ỐC SSG TOWER
20 USD

CAO ỐC SSG TOWER

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

227m2