Văn Phòng Cho Thuê Quận Bình Thạnh đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC HĐBP
5.7 USD

CAO ỐC HĐBP

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

120m2

CAO ỐC DMC
9 USD

CAO ỐC DMC

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

25m2

CAO ỐC VIOLET
9 USD

CAO ỐC VIOLET

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

24m2

CAO ỐC SGCL
11.5~13.9 USD

CAO ỐC SGCL

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

25m2 - 65m2

CAO ỐC BROADCAST DMC
12.5 USD

CAO ỐC BROADCAST DMC

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

81m2

CAO ỐC PAN PACIFIC BUILDING
12 USD

CAO ỐC PAN PACIFIC BUILDING

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

60m2 - 120m2 - 180m2

CAO ỐC PHƯỚC THÀNH
14~14.5 USD

CAO ỐC PHƯỚC THÀNH

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

37m2 - 140m2

CAO ỐC MELODY
14.5 USD

CAO ỐC MELODY

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

20m2

CAO ỐC NICE
16 USD

CAO ỐC NICE

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

13m2

CAO ỐC GOLDEN BUILDING
16 USD

CAO ỐC GOLDEN BUILDING

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

71m2 - 150m2 - 184m2 - 200m2 - 250m2 - 300m2 - 350m2 - 515m2

CAO ỐC ĐH HỒNG BÀNG
19~23 USD

CAO ỐC ĐH HỒNG BÀNG

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

35m2 - 46m2 - 92m2 - 249m2 - 300m2 - 500m2 - 700m2 - 1000m2 - 1200m2

CAO ỐC SSG TOWER
23 USD

CAO ỐC SSG TOWER

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

338m2